Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att skydda och fixera godset på rätt sätt under hantering och transporter. Om man använder rätt skydd undviker man transportskador och ekonomiska förluster. ERICO har allt du behöver inom packband som är skonsamt mot godset. Till detta erbjuder vi olika bandningsverktyg och tillbehör.

Innehåll