Erico Packaging är en VÄSENTLIG del av den kritiska leveranskedjan.

  • Vi är fullt operativa.
  • Vi är engagerade i hälsan, säkerheten och framgången för alla våra anställda och kunder.
  • Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för våra anställda.
  • Vi fortsätter att övervaka situationen noggrant.
  • Vi är engagerade i den högsta servicenivån och leveransen till alla våra kunder
  • Vi uppskattar ditt samarbete med Erico Packaging.

 

Läs mer: MEDDELANDE BETRÄFFANDE COVID-19