ERICO skräddarsyr en packstation för dig med alla de tillbehör som du behöver.
Det är viktigt att gå igenom vad som ska packas, hur det ska packas och hur man bäst utnyttjar utrymmet. Vi erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör som märkpennor, brytblads- och kartongknivar, buntband, säckar, påsar, etiketter med mera. Vi har det som krävs för en lyckad emballering.

Innehåll